Kasutajaliides

Ülevaade

AGATARK on EnLife OÜ poolt arendatud nutikodu lahendus, mida saab juhtid aja jälgida JustSmart nimelise äpiga.

Nutikodu on nähtav ja juhitav tahvelarvutilt ja nutitelefonist (android ja iOS) ja arvuti veebilehitsejaga, soovitatavalt Google Chrome, teistes võib esineda vaadete moonutisi.

Kõikides seadmetes on sama kasutajaliides, seega ei pea kasutaja mobiiltelefonilt arvutisse või vastupidi liikudes ümber õppima.

Otsi Google Play Store-s või Apple App Store-s JustSmart nimelist rakendust või kliki otse alloleval ikoonil.

NB! JustSmart kirjutatakse kokku mitte kahe sõnana.

Igas korteris on Lenovo 7" ekraaniga tahvelarvuti paigaldatud korteri esikusse nähtavale kohale. Seinal olev tahvelarvuti annab kiire ülevaate kodus, majas ja õues toimuvast ning tõstab seeläbi elanike energiateadlikkust.

Tark Tartu projekti raames paigaldatud tahvelarvutitel pole Play poe kasutamine aktiveeritud, sest Google konto on loomata ning seadistamata. Selle asemel kasutatakse tahvelarvuti avaekraanile loodud ikoonina täisekraanis avanevat Google Chrome otseteed nutikodu veebilehele.

Tahvelarvuti kohta loe lähemalt siit.

Kodu ülevaade

Sisselogimine

Esmakordsel mobiiliäpi avamisel sisesta Server ID väljale enda maja tänavanimi (väikese algustähega ja täpitähtedeta) ja majanumber kokkukirjutatult, näiteks kuperjanovi2, tahe2, aleksandri12, pepleri3 jne.

Veebilehitsejas sisesta aadressi reale <serverId>.by.enlife.io, nt: kuperjanovi2.by.enlife.io

Seejärel avaneb sisselogimise vaade.

Igal kasutajal on süsteemi sisselogimiseks personaalne kasutajanimi (e-posti aadress) ja parool. Kui elanik ei tea neda korteri kasutaja andmeid, saab seda küsida majahaldurilt ja vajadusel paluda tal andmeid muuta.

EnLife OÜ ei muuda korteriomanike andmeid kortermajdes, kuna meil puudub selleks vastav volitus.

Tahvelarvuti jaoks on loodud spetsiaalne kasutaja, mida tavakasutajad ei näe ega saa muuta. Tahvelarvuti kasutajanimi on loodud kujul "k" + korterinumber, nt k16

Kasutajanimi ja parool on tahvlisse salvestatud, seda ei ole vaja käsitsi sisestada ega tohi ka iseseisvalt kustutada, selle taastamine on tellitav tasulise teenusena.

Mugavamaks sisselogimiseks soovitame kasutada "Mäleta mind" võimalust, sel juhul ei pea igal avamisel kasutajanime ja parooli sisestama. "Mäleta mind" funktsiooni võib kasutada vaid klahvilukuga seadmetel ja seinale fikseeritud tahvelarvutil.

Turvalisuse huvides on seinapealsete tahvelarvutite kasutajale piiratud uute kasutajate loomine ning olemasolevate muutmine ja kustutamine. Igale korterile omanikule on loodud eraldi kasutaja, mille alt saab lisada uusi uusi kasutajaid.

Sisselogimine
Sisselogimine

Korteri valimine ja vahetamine

Kui kasutajal on majas üks korter, siis kuvatakse peale sisselogimist kohe tema korter. Kui kasutajal on ühes majas mitu korterit, Kuvatakse sisselogimise järel korteri valik. Hiljem saab nende vahel navigeerida valide paremas üleval nurgas enda nime peale klikkides avanevas menüüs "Muuda asukohta".

Korterivalik

Vaated

Kasutajaliidese vaated:

 • KODU - koondleht kiire ülevaate saamiseks

 • ABI - kontaktinfo ja esmased juhised abi saamiseks

 • Kasutajad

 • Detailvaade (maja ikoon üleval vasakul nurgas)

KODU vaade

Vaikimisi kuvatakse kiirülevaate ssaamiseks KODU vaade:

KODU vaates näeb / on võimalik juhtida:

 • tubade mõõdetud ja soovitud temperatuurid

 • ventilatsiooni töörežiim ja valgusfoori värvide ning CO2 taseme numbrilise väärtuse kaudu õhukvaliteeti (roheline-hea, kollane-hoiatav, punane-tuuluta)

 • jooksva kuu energiatarbimine koos eelmise kuu võrdlusega

 • hetke kellaaeg ja kuupäev

 • õuetemperatuur

 • kodu käsitsi energiasäästule viimise nupp

 • trepikojaukse avamise nupp

 • päikesepaneelide jooksva kuu tootlikus ja hetketootmise seis

KODU vaate täpsemat kirjeldust loe siit.


ABI vaade

ABI vaates kuvatakse veebijuhendi aadress, tehnilise toe e-posti aadress ja peamised juhised tehnilise toe poole pöördumiseks.

Kasutajatoe kontaktandmed leiab ABI lehelt.

DETAIL vaade (maja ikoon)

Detailvaates on näeb täpsemat infot kodu ruumide ja seadmete kohta.

Kodu nime all kuvatakse tubadega mitteseonduvaid seadmeid.

Tubades olevad seadmed ja kaugloetavad arvestid on grupeeritud ruumi nime järgi.

Rohkem infot soovitud ruumi ja seadme kohta saab nime peale klikkides.

Tahvelarvuti seadme oleku kohta loe altpoolt kasutajate märgistuse alateemast.

Detailse info vaade

KASUTAJAD vaade

Kasutajate lehel saab hallata, s.t. lisada, muuta ja kustutada kodule ligipääsu omavaid kasutajaid.

Nutikodu kasutajad on jagatud koduhalduri ja elaniku rollidesse. Süsteemi käivitamisel sisestati igasse koju tahvelarvuti kasutaja ning lisaks üks koduhaldur.

NB! Ainult koduhalduri rollis olevad kasutajad saavad lisada uusi kasutajaid, muuta ja eemaldada olemasolevaid.

Kasutajate haldus

Kasutajate märgistus

Sisseloginud kasutajate ikooni kõrval kuvatakse väike mummuke. Aktiivse kasutaja mummuke on roheline, mitteaktiivse oma valge. Kasutaja märgitakse mitteaktiivseks peale 10 minutit ekraanil mitte midagi tegemist.

NB! Tark Tartu projektis on tahvelarvuti kasutaja staatus lisaks peegeldatud ka detailvaatesse spetsiaalselt selleks otstarbeks tehtud tahvelarvuti seadme olekuks.

Sisseloginud aktiivne kasutaja
Sisseloginud mitteaktiivne kasutaja

Kasutaja lisamine

Kasutaja lisamiseks tuleb klikkida kodu nime peale (mustal taustal), mispeale kodu nime ala laieneb ja paremasse serva tekib + märk

Kasutaja lisamine. "Lisa roll" valik ei ole koduhalduri rollis nähtav (pilt on tehtud suuremate õigustega kasutaja vaates).

Väljalogimine

Kasutajaliideses on võimalik välja logida klikkides enda nime peal avanes menüüs. Üldjuhul pole seda vaja teha ning tahvelarvutis ei ole seda kindlasti vaja teha.

Väljalogimine. Üldjuhul pole vaja välja logida.

Arvesti näidu korrigeerimine (haldurile)

Arvesti näidu korrigeerimise õigus on vaid majahalduri ja KÜ näitude saajate rolli kuuluvatel kasutajatel. Korteri elanikel vastav õigus puudub.

Üldjuhul toimub näidu korrigeerimine nii, et korteri elanik vaatab mõõdiku pealt näidu ja ütleb haldurile telefoni teel hetkenäidu, mis samal ajahetkel sisestatakse nutikodu süsteemi.

Impulssväljunditega arvestitel loendab kontroller tarbitud kogusele vastavat impulsside arvu. See tähendab, et kontroller teab tarbitud kogust, kuid mitte arvesti peal kuvatavat näitu. See tähendab, et arvesti näit võib vajada korrigeerimist.

Teatud juhtudel on arvestite korrigeerimist vaja teostada ka MBus tüüpi arvestitele, mis küll loevad tarbimist iseseisvalt ning edastavad kauglugemissüsteemile juba näidu, mitte tarimist.

Selleks, et nutikodu süsteem saaks kasutajale kuvada ja raamatupidamisele edastada arvesti näitu, tuleb see süsteemi sisestada. Uue näidu sisestamisel registreerib süsteem sisestatud näidu ja sel ajahektel loendatud koguse vahe ning seda kasutatakse edaspidi õige näidukuvamiseks. On oluline, et arvestilt näidu võtmise ja selle nutikodu süsteemi sisestamise vahel ei oleks tarbimist!

Arvesti näitude korrigeerimine toimub detailvaate lehel (vt ülevalt kuidas leida DETAILvaade).

Korteri arvestid asuvad ruumis nimega ⚡️💧🚿🔥 Arvestid.

Kaugloetav arvesti koosneb kahest seadmest - kontrollerseade ja kliendiseade.

Kontrollerseade - näidu korrigeerimiseks halduritele ja tehniliseks häälestamiseks paigaldajale. Selle seadme tunneb ära nimest vasakul pool ikooni puudumise järgi.

Kliendiseade - tarbimise ja näitude kuvamiseks lõppkasutajale.

Kliki kontrolleri nime peale - avaneb näitude sisestamise koht.

Kui kontrolleril on mitu sisendit, kirjuta uus näit õigele reale. Näidu sisestamiseks kliki kastist väljapoole.

Raadiolahendusega majades värvub seade näidu sisestamise järgselt punaseks (offline märge) ning uus korrigeeritud näit ilmub nähtavale viivitusega järgneva näidu saabumisel. Siis kaob ka punane värv.

Gaasinäidu korrigeerimine. Näidu võib sisestada nii koma kui punktiga.
Pidil toodud näites on 2. sisend on vaba, kuna gaasi mõõtmise juures on kasutusel ainult 1 sisend.

NB! Ära sisesta aegunud näitu, kuna vahepeal on kontroller lugenud uue tarbimise ning seega jääb süsteemi vale näit.

Kui jääd näidu sisestamisel hätta, küsi abi tarktartu@agatark.ee või helista tehnilise toe telefonile +372 5649 9307.

Teadete saatmine korteritele (haldurile)

Korteriühistu halduril on võimalik nutikodu kasutajaliidese kaudu saata korterite ekraanidele teavitusi. Seda saab teha detailvaates "Sõnumite saatmine" kastis.

Teksti koostamine

Teksti saab koostada liht- või kujundatud tekstina.

Kujundamiseks kasutatakse 'markup' keelt, mille juhendi leiab siit.

Teksti koostamisel on abiks kuvatav eelvaade. Teksti salvestamiseks vajuta OK.

NB! Salvestamine ei saada veel teksti ära.

Saaja valimine

Saajaks võib valida kõik korterid või korraga ühe üksiku korteri.

Saatmine ja tagasi kutsumine

Sõnumi saatmiseks vajuta nuppu Saada. Viimati saadetud sõnumi tekst jääb alles, see tuleb enne järgmist sõnumi koostamist ise käsitsi ära kustutada.

Kui vajutasid nuppu Saada kogemata või liiga vara vmt, saad sõnumi tagasi kutsuda - see kustutab saadetud sõnumi saajate ekraanidelt.