KODU vaade

KODU vaade

Vaikimisi kuvatakse kiirülevaate ssaamiseks KODU vaade:

KODU vaates näeb / on võimalik juhtida:

 • tubade mõõdetud ja soovitud temperatuurid

 • ventilatsiooni töörežiim ja valgusfoori värvide ning CO2 taseme numbrilise väärtuse kaudu õhukvaliteeti (roheline-hea, kollane-hoiatav, punane-tuuluta)

 • jooksva kuu energiatarbimine koos eelmise kuu võrdlusega

 • hetke kellaaeg ja kuupäev

 • õuetemperatuur

 • kodu käsitsi energiasäästule viimise nupp

 • trepikojaukse avamise nupp

 • päikesepaneelide jooksva kuu tootlikus ja hetketootmise seis

KODU vaate täpsemat kirjeldust loe siit.

Küttejuhtimine

Küttejuhtimise vidinas näeb valitud toa mõõdetud temperatuuri ning saab sättida soovitud temperatuuri.

Ventilatsioon

Ventilatsiooni töörežiimi määramine, CO2 näidu kuvamine ikooni ja numbrina.

AUTO - ventilatsioon toimib automaatselt vajaduspõhises režiimis s.t. koju antakse nii palju õhku kui vaja, et hoida CO2 tase piisavalt madalal.

Ventilaatori ikoon näitab valgusfoori värvidega CO2 taset:

 • roheline, < 1000 ppm - hea õhk

 • kollane, 1000..1500 ppm - hoiatav, kuid mitte veel kriitiline

 • punane, > 1500 ppm - vajab tuulutamist

Energiatarbimine

Energiatarbimise vidinas näeb kodus jooksval kuul tarbitud koguseid koos eelmise kuuga võrdlusega.

Võrdluse protsent näitab kuu lõpus saabuva arve ennustatavat suurust.

Ennustamine toimub põhimõttel, et kui jätkad selle kuu algusest alates tempos, siis tekib nii suure erinevusega kuutarbimine.

NB! Kuu esimestel päevadel võib see number näidata tegelikult kuu lõpus tekkivast suuremat või väiksemat numbrit sõltuvalt neil päevil toimunud tarbimine intensiivsusest, nt. langeb kuu algus nädalavahetusele, kus inimesed on rohkem kodus ja tarbivad keskmisest enam.

Ka rendikorterites võib see number olla teatud hetkedel väga suur või väike sõltuvalt korteri hõivatusest ja rentnike tarbimisharjumustest.

Kui ennustatav erinevus läheb liiga suureks, siis kuvatakse kasutajatele < -99% või > +99%.

Enam kui 10% ennustatav sääst kuvatakse rohelisena ja üle 10% suurem tarbimine punasena.

Kell

Kuupäev

Õuetemperatuur

Energiasääst

Kodust lahkudes on võimalik aktiveerida ühe näpuvajutusega energiasäästu režiim - kõikide tubade küte sätitakse säästu temperatuurile.

Küttearvete vähendamiseks ei pea elanikud enam käsitsi kõikide radiaatorite juures temperatuuri vähendamas käima. Koju jõudes saab energiasäästurežiimi lõpetada.

Tulles vastu elanike soovile, on lisaks käsitsi aktiveeritavale kogu kodu energiasäästu režiimile võimalik sättida ka toapõhist kellaajaliselt automaatselt rakenduvat energisäästu temperatuuri, nt. öiseks ajaks. Selleks tuleb valida alguse ja lõpu kellaajad ning valida sobiv temperatuur.

NB! määratud säästurežiimi temperatuur kehtib ühiselt nii kellaajalisele kui kogu kodu energiasäästu režiimile.

Enelergiasäästu kohta lisalugemine (kliki, et avada)

Säästutemperatuuri määramine

Tubade soovitud temperatuuri säästurežiimis saab muuta

 1. DETAILvaates (maja ikoon) ruumi nimele klikkides ja sättides: Säästurežiim -> Soovitud temperatuur

 2. Toas säästurežiimi aktiivseks oleku ajal KODU vaates toa soovitud temperatuuri muutes

 3. Toas säästurežiimi aktiivseks oleku ajal juhtmevabal termostaadil soovitud temperatuuri muutes.

Sisuliselt muudetakse KODU vaates temperatuuri sättimisel hetkel aktiivse oleku (tava või sääst) soovitud temperatuuri.

Süsteemis on üldjuhul vaikimisi säästutemperatuuriks pandud 21°C v.a. tubades, kus soovitud temperatuur oli määramise hetkel madalam kui 21 - seal määrati säästu temperatuuriks sel hetkel kehtinud soovitud temperatuurist 1 °C madalam väärtus.

Käsitsi sättimine ja kellaajaline aktiveerumine

Tuba on energiasäästu režiimis juhul, kui on kas määratud käsitsi kogu kodu energiasäästu režiim või on saabunud energiasäästuks määratu kellaaeg. Kui energiasäästuks määratud aeg saab läbi, kuid käsitsi määrang veel kehtib, jääb tuba energiasäästurežiimi.

Energiasäästu režiimi oleku kuvamine

Kui energiasääst on aktiveeritud, kuvatakse toa nime kõrval soovitud temperatuuri all:

 • sääst🤝 - käe ikooniga kogu kodu käsitsi aktiveerimisel

 • sääst🕛 - kella ikooniga kellaajalisel aktiveerumisel

Kui on käsitsi aktiveeritud kogu kodu energiasäästu režiim, kuvatakse käe ikoon sõltumata kellaajalisest aktiveerumisest.

Ventilatsioon

Ventilatsiooni töörežiimi säästurežiimi aktiveerumisega ei muudeta, kuna ventilatsioonisüsteemi eesmärk on kodu õhk esimesel võimalusel puhastada ning seejärel automaatselt minimaalsele tasemele lülituda.

Päikesepaneelide info

Kuvatakse

 • päikesepaneelide poolt jooksval kuul toodetud energia kogus kilovatt-tundides (kWh) või megavatt-tundides (MWh), 1 MWh = 1000 kWh)

 • hetkel toodetavat võimsust kilovattides (kW)

 • ikoon ja tootlikuse järgi sõnalist olekut:

🌞 PÄIKE, ⛅ PILVINE, ☁ PILVES, HÄMAR ja -