Korduma Kippuvad Küsimused

Siin lehel on loetletud korduma kippuvad küsimused. Kui Sa ei leia siit abi enda küsimusele, kirjuta meile tarktartu@agatark.ee. Pane tähele, et kõikides kirjades peab sisalduma:

Võimalikud murede ja vigade põhjused võivad olla raadio- ja kaablilahendusega majades erinevad. Seepärast kirjeldame allpool olevate küsimuste vastustes need eraldi. Kui vastuses pole lahenduse tüüpi mainitud, siis järelikult ei oma see tähtsust. 

Sisukord

Sisekliima

Toas on liiga külm / palav

Raadiolahendusega majades on kasutusel radiaatorite termostaadid, millel on peal ekraan ja soovitud temperatuuri muutmise nupud. Kaablilahendusega majades on seevastu kasutusel ajamid, mis reglueerivad radiaatori avamisventiili vaid süsteemist saadud juhtkäskude alusel ning kasutajal endal pole radiaatori juures võimalik soovitud tempravõimalik soovitud temperatuuri sättida. Edasi lugemiseks kliki siia...

Raadiolahendusega majades

- Kui ekraanil kuvatakse E5:

   - termostaadil puudub ühendus koridoris asuva keskseadmega

   - eemalda hetkeks patarei ja pane tagasi

   - saada kiri EnLife tehnilisele toele kiri, teemaga: "E5"

- Kui ekraanil kuvatakse "Inc" või numbrit 120, mis hakkab alla lugema:

   - Termostaat vajab uuesti paaritamist

   - saada kiri EnLife tehnilisele toele kiri, teemaga: "Inc" koos enda telefoninumbriga, et saaksime kokku leppida ühise aja, millal saame paaritamise läbi viia.

- kontrolli toa temperatuuri tahvelarvutist, nutitelefonist või arvutist

   - kui seal kuvatakse ka rohkem kui 1C madalamat tempratuuri, siis:

      - pöördu ühistu poole murega, et radiaatorisse ei tule piisavalt sooja vett

   - kui toa temperatuur on sarnane soovitud temperatuutiga, siis soovitame soovitud temperatuuri tõsta nt 0,5C või 1C.  

- radiaatorisse sisenev toru on soe, kuid radiaator jahe

   - proovi tõsta soovitud temperatuuri ja kontrolli ca 10 minuti pärast kas radiaator on läinu soojemaks

     - kui radiaator ikka ei soojene, pöördu ühistu poole murega, et radiaatorisse ei tule piisavalt sooja vett

Kaablilahendusega majades

Mine tahvelarvuti detailvaatesse (maja ikoon ülal vasakul nurgas) ja vajuta ruumi nime peale - ilmuvad ruumi tehnilised andmed: soovitud ja mõõdetud temperatuurid, kütteventiili avatus ning kas küttejuhtimine on sees või väljas (veendu, et oleks SEES)

   - saada kiri EnLife tehnilisele toele kiri, teemaga: "E5"Termostaat ei reageeri nuppude vajutamisele

Tõenäoliselt on termostaadil rakendunud lapseluku funktsioon. Lapseluku aktiveerimiseks või lõpetamiseks vajuta 3 sekundit samaaegselt + ja - nuppe.

Eurotronic SPIRIT termostaadi tootjapoolne kasutusjuhend on saadaval siin.

Termostaatide vead

SPIRIT

Veakoodid:

Eurotronic SPIRIT termostaadi tootjapoolne kasutusjuhend on saadaval siin.

Kasutajaliides

Tahvelarvuti küsib WiFi võrgu parooli

Vt. peatükki "Tahvelarvuti ekraanil viga error 522 (ühenduse viga)"

Tahvelarvuti ekraanil viga error 522 (ühenduse viga)

WiFi võrguga ei õnnestu ühenduda. Võimalikud põhjused: 

Tahvelarvuti paigalduse hetkel on Wifi võrgu parool salvestatud Android operatsioonisüsteemi. Kui tahvel välja-sisse lülitada, liitub see automaatselt sama võrguga uuesti, kuna võrgu parool on salvestatud. 

Tehniliselt saab võrgu parooli seadmest kustutada ehk "unustada" vaid kasutaja enda tegevustega:

Lahendus: tuleb tellida tehnik (NB! tasuline teenus) WiFi võrgu parooli sisestama, kuna võrgu parooli turvalisuse huvides avalikult ei jagata. 

Kontaktid

SWAT Systems: Jaanus Alve, 56 232 838, info@swatsystems.eu

Tahvelarvuti küsib sisselogimiseks kasutajanime ja parooli

Nutikodu kasutaliidesesse tuleb sisse logida. Iga korteri tahvelarvuti jaoks on loodud spetsiaalne kasutaja, mis ei võimalda sellelt pahatahtlikke tegevusi.

Tahvelarvuti kasutajanimed on kujul "k" + korterinumber, nt korter 40 puhul k40 (jälgi, et sisestad väikese "k"). Erandiks on Turu 17 maja, kus kasutajanimed on kujul "turu17-" + korterinumber, nt turu17-40

Tahvelarvuti kasutaja parool on tahvelarvutisse salvestatud ning korteriomanik seda teadma ei pea. 

Kui sisestad kasutajanime, nt k40, siis selle peale pakub tahvelarvuti ise parooli - vali see. 

Märgi lisaks "Mäleta mind" (Remember me) nupp ja logi sisse. 


Tahvelarvuti paigalduse hetkel on kasutajnimi ja parool salvestatud seadmesse

Tehniliselt saab võrgu kasutajanime ja parooli seadmest kustutada vaid kasutaja enda tegevuste läbi. Sel juhul tuleb tellida tehnik (NB! tasuline teenus), kuna paroole turvalisuse huvides telefoni teel ei jagata.

Kontaktid

SWAT Systems: Jaanus Alve, 56 232 838, info@swatsystems.eu

Kasutajaliideses kuvatavad andmed ei ole korrektsed või ei uuene

Seinale paigaldatud tahvelarvutis ja käes hoitavas nutiseadmes (edaspidi "nutiseade") olev AGATARK nutikodu kasutajaliides (veebipõhine või paigaldatud JustSmart rakendus, edaspidi "rakendus") on süsteemi juhtiva keskseadmega ühenduses üle WiFi võrgu ning kuvab nutikodu hetkeolekut koos juhtimise nuppudega. 

Alglaadimine

Rakenduse käivitamisel luuakse ühendus keskseadmega ning rakendus kõikide seadmete, kasutajate jmt andmed. Kasutajaliideses kuvatakse infot vastavalt sisseloginud kasutaja õigustele s.t. kasutaja näeb ja saab muuta seadmeid, rolle jmt vastavalt talle antud õigustele.

Info uuendamine

Pärast alglaadimist toimub info uuendamine keskseadme initsiatiivil s.t. keskseade saadab uueneva olekuinfo kõikidele sisseloginud kasutajaliidestele ise, mitte kasutajaliidesed ise ei käi pidevalt uut infot küsimas. Sellest tulenevalt on oluline, et nutiseadme ja keskseadme vahel on toimiv internetiühendus.

Juhul, kui internetiühendus nutiseadme ja keskseadme vahel kas või lühiajaliselt katkeb, ei jõua sel hetkel toimunud muudatused nutiseadmesse ning selle tulemusel võib kasutaja nähe eelmist, enam mitte kehtivat seisu. Kuna ühenduse katkemisi kohti on mitmeid ning kõikidest nendest ei saa nutiseadmes olev rakendus teada (nt ruuteri ja teenusepakkuja vaheline katkestus või lühiajaline kodu WiFi võrgu häire), jääbki kasutajaliides kuvama vana infot. Kui nutiseadmes olev kasutajaliides saab ühenduse katkemisest aru, siis värskendab ta vaate automaatselt sarnaselt lehe alglaadimisega, et kuvada hetkeseisule vastav õige info. Kui on kahtlusi, et kuvatav info ei ole õige, tuleb nutikodu vaade värskendada (vt. Vaate värskendamine allpool)

Taustal töötav rakendus

Rakenduse minimeerimisel või mõnele teisele rakendusele lülitumisel pannakse see rakendus nutiseadme poolt aku säästmise eesmärgi taustale "magama", mis tähendab, et sel hetkel kasutajaliideseni andmeid ei jõua. Nutikodu rakenduse taasaktiveerimisel kasutajaliides end keskseadmes uuesti sündmusi kuulama, kuid kuvatav vaade võib sõltuvalt seadmest ja kasutatavast operatsioonisüsteemist olla "magama mineku" eelse seisuga s.t. nutiseade ei pruugi vaadet automatselt värskendada. Seega kui taustalt aktiveeritud rakenduse avamisel on näha, et vaadet ei värskendatud, tuleb vaade kasutajal endal värskendada. 

Vaate värskendamine

Kui kasutajal on kahtlusi kuvatava info adekvaatsuses või toob rakenduse taustalt aktiivseks, tuleb õige hetkeseisu nägemiseks vaade värskendada, mis tähendab andmete alglaadimist. Andmete alglaadimisel küsitakse keskseadmest selle hetke teadaolev seis. 

Vaate värskendamiseks on kaks varianti:

Tahvelarvuti ei reageeri puudutustele

Tee tahvelarvutile toitenupust taaskäivitus. Kui tahvelarvuti seinaraami pilu on näpu jaoks liiga kitsas, kasuta tömbi otsaga peenikest abivahendit. 

Kui taaskäivituse järgselt tahvelarvuti endiselt ei reageeri puudutustele, kirjuta murest aadressile tarktartu@agatark.ee, kirja teemaks märgi "Tahvelarvuti ei reageeri puudutustele".

Tahvelarvuti on lukus

Kui tahvelarvutil on peal turvalukk (PIN, salasõna või muster), aitab ainult tehase seadete taastamine, millega kaasneb kogu tahvelarvutios oleva teabe kustumine. 

Kuna taastamisel on vaja teada väga palju elanikule mitte teadaolevaid andmeid (kortermajas oleva WiFi võrgu parooli, kasutusel olnud Google konto e-posti aadresi ja salasõna, kasutajalaiidese URL-i, tahvelarvuti kasutaja e-posti aadresi ja salasõna), teostab selle töö EnLife OÜ tehniline tugi. 

Tahvelarvuti taastamise vajadusest tuleb teavitada aadressil tarktartu@agatark.ee, kuid kuna see on tasulone töö, peab selle tellima läbi KÜ esindaja.