Seadmed

Kaablilahendusega majad

Termostaat

Ruumide soovitud temperatuuri lubatud ulatus on renoveerimisprojekti tingimustes seatud vahemikku 18..24°C.

Kortermaja tingimustes tuleb arvestada, et väga suur osa küttest tuleb nn. naabriküttest s.t. inimesed, kes soovivad korteris väga madalat temperatuuri, ei pruugi seda saavutada kuna naabrite seinapinnad soojendavad ruume arvestataval määral.

Ruumi temperatuuri mõõdab ja juhib lakke paigaldatud termostaat, mis raporteerib mõõdetud tulemuse maja keskseadmele ning saab sealt tagasi radiaatori juhtimiseks vajaliku intensiivsuse.

Termostaat

EnLife SEN_EXT CO2 Temp Rh Lux 2Dio2Ai2Ao Modbus RTU

Kuna termostaadid on paigaldatud lakke, mõõdavad nad 1°C võrra kõrgemat temperatuuri kui seinal. Seetõttu on nutikodu süsteemi seadistatud vastav nihkeväärtus, et nad raporteeriksid temperatuuri justkui 1,5m kõrguselt mõõtes.

Köetavatesse tubadesse paigaldatud termostaadid juhivad radiaatoritele paigaldatud termoajameid.

Danfoss TWA termoajam

Temperatuurianduri töörežiiimi indikaatortuled

Juhul, kui seadme töörežiimi indikeerivad tulede kumamine segab, on võimalik need seadmel oleva sillust ehk šunti ümber tõstes sisse/välja lülitada.

Silluse eemaldamisel soovitame selle paigaldada ühe klemmi otsa, siis ei kao see ära.


Vasakul sillus paigaldatud ning paremal eemaldatud asendis.

Suitsuandur

Professionaalne süsteemi toitel olev suitsuandur tuvastab suitsuhäire ruumis.

Suitsuandur on paigaldatud vahetult lakke paigaldatud termostaadi kõrvale ja ühendatud termostaadi 2. porti.

Raadiolahendusega majad

Termostaat

Juhtmevaba termostaat mõõdab ja juhib ruumi temperatuuri iseseisvalt s.t. sõltumata keskseadmega ühenduse olemasolust.

Kasutusel on kaks erinevat Z-Wave tehnoloogia termostaati (koos viitega tootjapoolsele kasutusjuhendile)

Soovitud temperatuuri ulatus on renoveerimisprojekti tingimustes seatud vahemikku 18..24°C. Madalamat või kõrgemat temperatuuri sättides muudab nutikodu süsteem selle tagasi lubatud vahemikku.

Kortermaja tingimustes tuleb arvestada, et väga suur osa küttest tuleb nn. naabriküttest s.t. inimesed, kes soovivad korteris väga madalat temperatuuri, ei pruugi seda saavutada kuna naabrite seinapinnad soojendavad ruume arvestataval määral.

Suitsuandur

Juhtmevaba suitsuandur tuvastab suitsuhäire ruumis.

Kasutusel on Z-Wave tehnoloogia andur (koos viitega tootjapoolsele kasutusjuhendile)

Heiman HS1SA

Tuleb arvestada, et renoveerimisprojekti raames paigaldati vaid üks suitsuandur korteri kohta. Et ükski elu ei jääks elamata, soovitame soetada lisaandurid ka magamistubadesse, kuna magamistoas kinnise uksega tulekahju tekkides tuvastab elutoa andur häire siis, kui on juba liiga hilja...

Andureid saab tellida eposti aadressilt tarktartu@agatark.ee. Tellimisel märkige juurde, kas soovite neid koos paigaldusega (lakke puurimine) või paigaldate ise.

Seadme hind koos nutikodu süsteemi seadistusega: 54€

Paigaldus: 36€

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Kauglugemine

Vee- ja gaasiarvestite kauglugemiseks on kasutusel 2 sisendiga patareil ja 868MHz sagedusel töötav loendur

EnLife 2Ci RF868

Seadmel ei ole kasutusjuhendit, kuna elanik sellega ei opereeri.

Elektriarvestite kauglugemiseks on kasutusel tahvelarvuti toiteplokist 868MHz sagedusel töötav loendur.
Loendur on ehitatud töötama nii

  • raadiolahenduses (RF) 868MHz sagedusel - RF versioonis töötab seade ainult loendurina (s.t. muud sisendid ja väljundid ei toimi) kui

  • kaablilahenduses ModbusRTU - 4 universaalset sisend/väljund- ja 4 sisendporti.

EnLife 4DSi4DSio Modbus RF

Seadmel ei ole kasutusjuhendit, kuna elanik sellega ei opereeri.