Seadmed

Hoone keskseade

Hoone keskseade EnLife  SMART Compact asub hoone keldris. See juhib ja jälgib kogu hoone kortereid ning edastab nende informatsiooni korteriühistu poolt tagatud internetiühenduse kaudu Cumulocity platvormile. 

Tahvelarvuti

Korteri esiku seinal asub tahvelarvuti, kuhu kuvatakse kogu nutikodus toimuv informatsioon, kellaaeg ja kuupäev, õuetemperatuur ning trepikoja ukse avamine kui korteriühistu on avaldanud soovi selle ühendamiseks nutikodu süsteemi

Tahvelarvutist on kasutusel kolm erinevat versiooni:

Tahvelarvuti kõrvale on paigaldatud 230V->5V toiteplokk, mis asub samas karbis elektriloenduriga (vt allpool).

Kaablilahendusega majad

Termostaat

Kaablilahendusega majas koosneb termostaat kahest erinevast seadmest:

Temperatuuriandur

Ruumi temperatuuri mõõdab ja juhib lakke paigaldatud temperatuuriandur, mis raporteerib mõõdetud tulemuse maja keskseadmele ning saab sealt tagasi radiaatori juhtimiseks vajaliku intensiivsuse.

Kuna temperatuuriandurid on paigaldatud lakke, mõõdavad nad 1°C võrra kõrgemat temperatuuri kui seinal. Seetõttu on nutikodu süsteemi seadistatud vastav nihkeväärtus, et nad raporteeriksid temperatuuri justkui 1,5m kõrguselt mõõtes. 

EnLife SEN_EXT CO2 Temp Rh Lux 2Dio2Ai2Ao Modbus RTU

Termoajam

Temperatuuriandurid juhivad radiaatoritele paigaldatud termoajameid, mis on paigaldatud temperatuurianduri 1. porti.

Ruumide soovitud temperatuuri lubatud ulatus on renoveerimisprojekti tingimustes seatud vahemikku 18..24°C.

Kortermaja tingimustes tuleb arvestada, et väga suur osa küttest tuleb nn. naabriküttest s.t. inimesed, kes soovivad korteris väga madalat temperatuuri, ei pruugi seda saavutada kuna naabrite seinapinnad soojendavad ruume arvestataval määral. 

Temperatuurianduri töörežiiimi indikaatortuled

Juhul, kui seadme töörežiimi indikeerivad tulede kumamine segab, on võimalik need seadmel oleva sillust ehk šunti ümber tõstes sisse/välja lülitada. 

Silluse eemaldamisel soovitame selle paigaldada ühe klemmi otsa, siis ei kao see ära.

Vasakul sillus paigaldatud ning paremal eemaldatud asendis. 

Suitsuandur

Professionaalne süsteemi toitel olev suitsuandur tuvastab suitsuhäire ruumis. 

Suitsuandur on paigaldatud elutoas vahetult lakke paigaldatud temperatuurianduri kõrvale ja ühendatud selle 2. porti. 

Kõikides majades v.a. Aleksandri 12 on lokaalse sireeniga suitsuandurid.

Aleksandri 12 on paigaldatud eraldi sireen esikusse elektriloenduri ja tahvelarvutiga samasse karpi. 

Gaasiandur

NB! Gaasiandur on paigaldatud vaid Tiigi 8 majas korteriühistu enda soovil ja kulul. 

Professionaalne süsteemi toitel olev gaasiandur tuvastab gaasihäire ruumis. 

Gaasiandur on paigaldatud köögis vahetult lakke paigaldatud temperatuurianduri kõrvale ja ühendatud selle 2. porti. 

Gaasiandur on lokaalse sireeniga.

Elektri, vee ja gaasiloendur

Arvestite kauglugemiseks kasutatakse nelja sisendiga loendur-kontrollerit. Seade saab toite keldrist tulevast signaalikaalist, toitepinge on akuga kaitstud, et vee ja gaasiimpulsside loendamine toimuks ka elektrikatkestuste ajal

EnLife 4DSi4DSio Modbus RTU

Seadmel ei ole kasutusjuhendit, kuna elanik sellega ei opereeri.

Raadiolahendusega majad

Termostaat

Juhtmevaba termostaat mõõdab ja juhib ruumi temperatuuri. Ta on võimeline töötame ka iseseisvalt s.t. ei sõltu keskseadmega ühenduse olemasolust. 

Kasutusel on kaks erinevat Z-Wave tehnoloogia termostaati (koos viitega tootjapoolsele kasutusjuhendile)

Soovitud temperatuuri ulatus on renoveerimisprojekti tingimustes seatud vahemikku 18..24°C. Madalamat või kõrgemat temperatuuri sättides muudab nutikodu süsteem selle tagasi lubatud vahemikku.

Kortermaja tingimustes tuleb arvestada, et väga suur osa küttest tuleb nn. naabriküttest s.t. inimesed, kes soovivad korteris väga madalat temperatuuri, ei pruugi seda saavutada kuna naabrite seinapinnad soojendavad õi jahutavad ruume arvestataval määral. 

Termostaadid: Eurotronic SPIRIT, Aeotec Radiator Thermostat, Donexion, Comet vmt

Kaane eemaldus

Patareide paigutus

POPP (Pepleri 10)

Termostaadi eemaldus radiatorilt. Patareide vahetuseks eemalda kaas (asub pildil noole all).

Suitsuandur

Juhtmevaba suitsuandur tuvastab suitsuhäire ruumis. 

Kasutusel on Z-Wave tehnoloogia andur (koos viitega tootjapoolsele kasutusjuhendile)

Tuleb arvestada, et renoveerimisprojekti raames paigaldati vaid üks suitsuandur korteri kohta. Et ükski elu ei jääks elamata, soovitame soetada lisaandurid ka magamistubadesse, kuna magamistoas kinnise uksega tulekahju tekkides tuvastab elutoa andur häire siis, kui on juba liiga hilja...

Kui andur hakkab andma regulaarselt valehäireid, võib proovida anduri õhuvõtuava  suruõhuga puhastada. Kui see siiski ei aita, tuleb tellida uus andur. 

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Levipikendaja

Levipikendaja parandab Z-Wave keskseadme levi - ta käitub levi  kordistina kesk- ja lõppseadmete (termostaadid, suitsuandur) vahel. Seade töötab 230V toitepingel ja on ülimalt ökonoomne - 1.2W (ca 10 senti kuus).

Projekti käigus on paigaldatud ühele korrusele kaks levipikendajat - trepist vasak- ja parempoolsetesse korteritesse esikus olevasse tahvelarvuti toiteploki ja elektrimõõtja karbi sisse modifitseeritud kujul - tehase korpus avatud, väljaulatuvad pistiku pulgad eemaldatud, ühendatud kaablitega pideva toite alla.
Kuna paigalduse hetkel on tootja korpus demonteeritud, ei ole see seade mõeldud elanikele otseselt kasutamiseks.

Lisa levipikendaja

Seadmete levikvaliteedi tugevdamiseks ja võrgu stabiliseerimiseks on võimalik elanikel soetada lisa levipikendaja. Tugeva leviga keskkonnas kulutavad  patareidega töötavad seadmed vähem energiat. 

Lisa levipikendaja paigaldamisel tuleb silmas pidada, et seda seadet ei tohi pistikupesast eemaldada, kuna Z-Wave võrk õpib peale paigaldust signaalide edastuse teekonna ära ning  seadme eemaldamisel võivad selle pikendaja kaudu suhtlevad seadmed jääda levita.

Paigaldamine

Seade paigaldab elanik ise vabasse pistikupessa, parima efekti saavutamiseks esiku ja tagumiste seadmete vahele. Peale paigaldust aktiveerib AGATARK tehniline tugi võrgu õpetamise. 

Tellimine

Vee- ja gaasiloendur

Vee- ja gaasiarvestite kauglugemiseks on kasutusel 2 sisendiga patareil ja 868MHz sagedusel töötav loendur

EnLife 2Ci RF868

Seadmel ei ole lõppkasutaja juhendit, kuna kasutaja sellega ei opereeri.

Patarei: 1x ER14505/S 3.6V 2700mAh

Elektriloendur

Elektriarvestite kauglugemiseks kasutatakse 868MHz sagedusel signaali edastavat loendur-kontrollerit, mis saab toite tahvelarvuti toiteplokist

EnLife 4Ci RF

Seadmel ei ole kasutusjuhendit, kuna elanik sellega ei opereeri.