Funktsionaalsus

Kodust lahkumine ja koju saabumine

Lisaks tavapärasele valgustuse ja küttesüsteemi juhtimisele on AGATARK nutikodus mõeldud ka koju saabumisele ja kodust lahkumisele.

Koju saabudes avaneb kaarti või rakendust kasutades uks, lülitub välja valve ning läheb põlema esikuvalgustus.

Kodust lahkudes saad aga ühe nupule vajutusega lukustada ukse, valvestada ruumid, kustutada kõik tuled ning vähendada küttele kuluvat energiat. Sama nupu abil saad aktiveerida ka pikaajalise eemaloleku režiimi.

Nutilukk

Elektrilise luku kasutamisel saab ust avada nii elektroonilise võtme kui ka nutitelefoniga. See võimaldab lubada pereliiget, külalisi või koristusteenust tuppa ka ise eemal olles. Erilise väärtuse loob see lühiajaliste rendikorterite puhul.

Vajadus võtmete jagamiseks ja kopeerimiseks kaob. Elektroonilise võtme kaotamisel pole vaja vahetada lukusüdamikku koos kõikide võtmetega – nutirakenduse abil lubad ja keelad läbipääsu kiiresti ja mugavalt.

Kodu seadistuses saad valida, kas kodus olles (valve eemaldatud) on välisuks lukus või lukustamata olekus. Valvestamisel välisuks lukustatakse. Elektri kadumisel töötab valvesüsteem ja lukk edasi akutoitel. Elektrilukku on võimalik avada ka võtmega. Sellisel juhul tuleb valve eelnevalt mobiiltelefoniga eemaldada.

Kütte ja jahutuse juhtimine

AGATARK mõõdab temperatuuri õues ning temperatuuri ja suhtelist õhuniiskust tubades. Temperatuurianduri ja kliimaseadmega (radiaator, põrandaküte jmt) varustatud tubades toimub automaatne kütte/jahutuse juhtimine. Süsteem tagab, et küte ja jahutus ei toimiks samaaegselt.

Tubades on võimalik sättida soovitud temperatuur üldjuhul vahemikus 18..24℃. Kodust lahkudes kütte alandamine aitab sääsa energiat.

Mõõtmine

Ruumi temperatuuri arvutatakse üldjuhul ühe, suuremate ruumide korral ka enama temperatuurianduri näitude keskmisest.

Info kuvamine

Ruumi andmetes on võimalik näha mõõdetud ja soovitud temperatuuri, sellest arvutatud küttevajadust ja hetkel kehtivat küttejuhtimise režiimi (mugavus, energiasääst jne).

Juhtimine

Ruumi kütte juhtimisel kasutatakse PID algoritmi, mis tähendab, et süsteem arvestab kütte juhtimisel tekkinud viga ning korrigeeerib juhtimise tempot lähtuvalt soovitu ja tegelikkuse erinevusest.

Kütet ja jahutust on võimalik juhtida nii keskkütte kui ka elektriküttega hoonetes. Väikese inertsiga põrandakütteplaatide (nt Tycroc) ja radiaatorkütte puhul vähendatakse energiasäästu eesmärgil kütte- ja jahutusvajadust.

Jahutusseadmetena on võimalik kasutada nii fancoile kui ka jahutuspalke ning Modbus juhtimisega õhk-õhk tüüpi soojuspumpasid.

Ventilatsiooni juhtimine

AGATARK nutikodu juhib ventilatsiooniseadmeid. Automaatne siseõhukvaliteedist lähtuv nõudluspõhine ventilatsiooni juhtimine välistab üle- ja alaventileerimise.

Nutikodu mõõdab ja kuvab õhu CO2 taset. Tavalistes elu- ja kontoriruumides lähtutakse sisekliima juhtimises II klassi nõuetest ehk õhu CO2 tase püütakse hoida maksimaalselt 500 ppm välisõhust (ca 440 ppm) kõrgemal s.t vahemikus 900..1000 ppm.

Mugavuse mõttes on ventilatsiooni juhtimine enamasti automaatses CO2 põhises juhtrežiimis s.t. koju saabudes suurendatakse sissepuhutava värske õhu kogust ja kodust eemal olles viiakse vahetatav õhukogus minimaalseni.

Soovi korral on võimalik kasutajaliidesest viia ventilatsioon minimaalsele ja maksimaalsele tasemele. Etteseadistatud aja möödumisel läheb süsteem tagasi automaatjuhtimisele.

Mõõtmine

Elu- ja magamistubades mõõdetakse õhukvaliteedi hindamiseks ruumi CO2 taset. Märgruumide ventileerimine lähtub sealsest niiskustasemest. Ventilatsiooniseadme töörežiim valitakse halvima ruumiõhu järgi.

Juhtimine

Automaatse juhtimiseta ventilatsioonisüsteemi on 90% ajast üle- või alaventileerimise olekus:

  • alavantileerimisel hakkab langema õppimise, töötamise ja väljapuhkamise tulemuslikkus.
  • üleventileerimise korral viiakse välja liiga suur kogus ülesköetud või mahajahutatud õhku ning see raiskab energiat.

Automaatne vajaduspõhine ventilatsiooni juhtimine tagab nii hea õhu ruumis kui ka energiasäästu.

Tervislikkus

Sundventilatsiooni ei lülitata kunagi täiesti välja – ventileerimine peab minimaalsel tasemel jätkuma ka soovitud õhukvaliteedi saavutamise järgselt. Vastasel korral jäävad näiteks mööblist eralduvad tervisele kahjulikud ained ruumidesse. Saastunud siseõhk võib põhjustada suurenenud väsimust, peavalu, allergilisi reaktsioone ja muid terviseprobleeme.

Ühilduvus

AGATARK nutikilp juhib kõiki Modbus liidese kaudu suhtlevaid ventilatsiooniseadmeid, lisaks saab seadmeid juhtida ka 0..10V signaaliga.

Kauglugemine

Elektri-, vee- (külm ja soe), gaasi- ja küttemõõdikute näitude kauglugemine muudab elu veelgi mugavamaks. Näidu igakuiseks edastamiseks ei pea arvesteid vaatama – iga kuu alguses edastame info teenusepakkujale või halduskeskkonda ja koopia peakasutaja meiliaadressile.

Kortermaja lahenduses kogutakse ja edastatakse kõik näidud üheaegselt, millega tagatakse üldkulude õiglane jaotus. Lisaks võimaldab süsteem kortermajas individuaalset küttekulu arvutust.

Nutikodu oskab lugeda M-Bus, Modbus ja impulssväljundiga mõõdikuid.

Valve

Paljude jaoks tundub koduvalve kasutamine liiga tülikas ja keeruline, mistõttu jäetakse kodu tihti valvestamata. AGATARK muudab valvestamise lihtsaks ja märkamatuks – süsteemi funktsionaalsusesse lisatud valvesüsteem loob meelerahu nii kodus kui kodust eemal olles.

Süsteemi ühendatakse ukse-, akna-, liikumis-, suitsu-, gaasi- ja veelekke andurid. Kui kodus tekib varga- või tulekahjuhäire, käivitub sireen, häireteade saadetakse kasutaja nutitelefonile ja turvafirma tasulise jälgimisteenuse olemasolul ka turvafirmasse.

Öövalve

Pole harvad juhud, kui pere magab ja vargad tegutsevad. AGATARK nutikilbiga öövalvet eraldi aktiveerida ja maha võtta vaja ei ole – see toimub automaatselt. Ukse seest- ja väljastpoolt avamise eristamiseks on esikus liikumisandur.

Seadmete juhtimine

Kas triikraud sai ikka välja? Koos valgustusega võib kodust lahkudes või juba eemal olles tuleohutuse eesmärgil lülitada välja ka mittevajalikud seadmegrupid. Automaatsest väljalülitamisest jäävad välja külmkapid ja kellaaega näitavad seadmed (näiteks prae- ja mikrolaineahi).


Automaatide monitooring

AGATARK jälgib eluliselt tähtsate kaitseautomaatide ja rikkevoolukaitsmete väljalülitumist. See aitab ennetada näiteks külmkapi täielikku sulamist või majatorustiku külmumist.


Valgustuse juhtimine

Iga valgusti eraldi juhtimine on küll mugav, kuid tõstab oluliselt süsteemi soetuskulu. Kodust lahkumise nupu vajutusel kustutab AGATARK korraga kogu korteri valgustuse ning väikese viitega esiku valgusti. Koju saabumisel taastub endine olukord ning esikus liikumise peale süttib automaatselt esiku valgusti. Esikus põlema unustatud valgusti kustub automaatselt.

Kilbi majaversioonis on loodud võimalus ühe elutoa valgusti liikumise peale sisse lülitumiseks ja jõuluvalgustuse automaatseks juhtimiseks.

fonosüsteemi integratsioon

Nutikodu tahvelarvuti kasutamine videofono kõnedeks on suurepärane kaks-ühes võimalus.

Nutikoduga fonsosüsteemi integreerides on võimalik trepikoja ust avada saabuvatele külalistele ka eemalt, juhul kui nad jõudsid varem kui korteri omanikud.

Kodu valves oleku ajal on võimalik suunata fonosüsteemi kõned kasutaja mobiiltelefonile.